Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ZO SZCH Nitrianske Rudno

XXI. Oblastná výstava zvierat

 XXI. Oblastná výstava zvierat Nitrianske Rudno

spojená so špeciálnou výstavou Klubu chovateľov zdrobnených králikov a

expozíciou Klubu chovateľov králikov KANINO.

K A T A L Ó G

http://zoszchnrudno.wbl.sk/katalog_2014_-nitr._rudno.pdf

O c e n e n i e    z v i e r a t

http://zoszchnrudno.wbl.sk/tabu__ka_-_ocenenie_zvierat..pdf

 

 

 

TOPlist